Regulamin udostępniania ubrań w ramach projektu DZIELCIUCH

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez osoby zainteresowane z projektu “Dzielciuch”. 

Definicje: 

Dzielciuch – nazwa projektu, lokalnych oddziałów oraz potoczna nazwa przestrzeni do przechowania ubrań, dalej zwana również Bazą ubrań lub Bazą.        

Opiekun bazy – osoba pełniąca dyżur w Bazie. 

Użytkownik – osoba, która korzysta z przestrzeni do przechowania ubrań w celu ich udostępnienia bądź pobrania.

2. Zarządcą przestrzeni Bazy ubrań jest Ruch Innowatorów Społecznych z siedzibą w Kiełczowie ul. Polna 78/4 55-093, tel: 533 100 611, mail: ruch.innowatorow.spolecznych@gmail.com

3. Baza ubrań znajduje się w lokalu mieszczącym się przy ul. Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu (lokal obok Przedszkola Alto).

4. Baza czynna jest w godzinach 18:00 – 20:00, w poniedziałki i środy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w Bazie znajduje się wiele osób, prosimy dla wspólnej wygody i bezpieczeństwa ograniczyć czas wizyty do minimum.

5. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać z Bazy ubrań i nie będą obsługiwane przez Opiekunów Bazy.

6. Baza ubrań oraz projekt “Dzielciuch”, to inicjatywa społeczna działająca na zasadzie wspólnoty, której Użytkownikami mogą zostać wszystkie osoby niezależnie od statusu finansowego i społecznego 

Zasady pozostawiania ubrań w Bazie ubrań

1. Pozostawiane ubrania mogą posiadać rozdarcia, plamy czy brakujące elementy. Zostaną przydzielone wtedy do specjalnej kategorii, z zastrzeżeniem do punktu 3 niniejszej sekcji Regulaminu.

2. Ubrania muszą być wyprane i jeżeli to możliwe, posegregowane rozmiarami. Ubrania nie mogą być przesiąknięte wonią tytoniową.

3. Opiekun Bazy może w szczególnych sytuacjach nie przyjąć ubrań do Bazy ze względu na ich bardzo zły stan, podejrzane pochodzenie lub brak miejsca w Bazie.

4. Nie ma możliwości przesłania paczki do Bazy. Nie zezwala się również na pozostawienie rzeczy pod lokalem bazy (dotyczy zarówno klatki schodowej jak i przestrzeni przy budynku, w którym znajduje się Baza).

Zasady odbioru ubrań i korzystania z bazy

1. Rzeczy odbiera się do bieżącego użytku własnego i swoich dzieci. Dla wspólnego dobra uprasza się Odbiorców do wzięcia tylko tych ubrań, które są faktycznie potrzebne. Zakazane jest w szczególności wykorzystywanie rzeczy pozostawionych w Bazie na handel.

2. Udostępnione ubrania nie są poddawane praniu i prasowaniu przez Zarządcę Bazy, dlatego pobrane ubrania zaleca się odświeżyć wg. własnego uznania. W ogólności Zarządca Bazy nie ponosi odpowiedzialności za stan rzeczy dostępnych do pobrania.

3. Zachęcamy aby pobrane ubrania po okresie użytkowania ponownie udostępnić do odbioru w Bazie, aczkolwiek nie jest to koniecznością – z powodu zniszczeń ubranie może nie nadawać się do dalszej eksploatacji.

Postanowienia końcowe:

1. Korzystanie z Bazy ubrań oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację. Pierwszy odbiór ubrań równoznaczny jest z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, który dostępny jest w formie elektronicznej na profilu grupy “Dzielciuch – współdzielenie ubrań dziecięcych” oraz w formie papierowej w Bazie ubrań.

2. Każda osoba, która nie przestrzega powyższego regulaminu, może być wyproszona z Bazy przez opiekuna Bazy albo przez wyższe władze/ firmę ochroniarską.

3. Zarządzający Bazą ubrań może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, o których poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na profilu grupy “Dzielciuch – współdzielenie ubrań dziecięcych” na portalu Facebook 7 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania.

4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zasady pobrań ubrań do jakich doszło przed zmianą Regulaminu. W odniesieniu do wcześniejszego okresu stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.

5. Data publikacji niniejszego Regulaminu to 8.02.2022 i ma zastosowanie w zakresie użytkowania Bazy od dnia wejścia w życie, zgodnie z punktem 1 niniejszej sekcji Regulaminu.