Regulamin współdzielenia ubrań w ramach usługi Dzielciuch

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez osoby zainteresowane z usługi współdzielenia ubranek “Dzielciuch”.

Definicje:

Dzielciuch – nazwa usługi, lokalnych oddziałów oraz potoczna nazwa przestrzeni do przechowania ubrań.

Baza ubrań– lokalna przestrzeń, oddział Dzielciucha znajdujący się pod konkretnym adresem.

Opiekun Bazy – osoba pełniąca dyżur w Bazie, przyjmująca użytkowników i zarządzająca ubrankami w bazie.

Użytkownik  – osoba, która korzysta z przestrzeni do przechowania ubrań w celu ich udostępnienia bądź pobrania.

Klub Dzielciucha – nazwa wszystkich aktywnych użytkowników korzystających z lokalnych baz ubrań.

 1. Zarządcą projektu Dzielciuch jest Dzielciuch sp. z o.o. ul. Polna 78/4, Kiełczów 55-093, NIP: 896 1630864
 2. Baza ubrań  znajduje sięu pod adresem wskazanym na lokalnym Fanpage danego oddziału Dzielciucha. Godziny otwarcia Bazy wskazane są na lokalnym Fanpage danego oddziału Dzielciucha, na stronie internetowej www.dzielciuch.pl oraz w wizytówce google. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się do sprawnego korzystania z bazy, w celu upłynnienia ruchu oraz pracy w oddziale.
 4. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem substancji odurzających  nie mogą korzystać z Bazy ubrań i nie będą obsługiwane przez Opiekunów Bazy.
 5. Użytkownicy przebywający i korzystający z Bazy w towarzystwie dzieci lub innych osób niepełnoletnich znajdujących się pod opieką Użytkownika biorą odpowiedzialność za ich opiekę i bezpieczeństwo na terenie Bazy. Opiekunowie Bazy, ani zarządca Projektu nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo Użytkowników i ich podopiecznych na terenie Bazy.
 6. Użytkownik ma świadomość że korzystając z bazy może zostać sfotografowany w celach dokumentacji oraz promocji projektu Dzielciuch. Fotografia do publicznego użytku może zostać wykorzystana po  ustnej zgodzie użytkownika, o którą zapyta opiekun opiekun bazy.
Zasady pozostawiania ubrań w bazie
 1. Pozostawiane ubrania mogą posiadać rozdarcia, plamy czy brakujące elementy. Zostaną przydzielone wtedy do specjalnej kategorii, z zastrzeżeniem do punktu 3 niniejszej sekcji Regulaminu.
 2. Zaleca się dla sprawniejszego obiegu ubrań, aby były wyprane i posegregowane, aczkolwiek nie jest to wymagane.
 3. Opiekun Bazy może w szczególnych sytuacjach nie przyjąć ubrań do Bazy ze względu na ich bardzo zły stan, podejrzane pochodzenie lub brak miejsca w Bazie.
 4. Ubranka przyjmujemy wyłącznie w wybranych lokalizacjach pracy Dzielciucha, w godzinach pracy oddziału. Nie ma możliwości przesłania paczki do Bazy.
Zasady odbioru ubrań i korzystania z bazy
 1. Rzeczy odbiera się do bieżącego użytku własnego i swoich dzieci. Dla wspólnego dobra uprasza się Użytkowników do wzięcia tylko tych ubrań, które są faktycznie potrzebne. Zakazane jest w szczególności wykorzystywanie rzeczy pozostawionych w Bazie na handel.
 2. Udostępnione ubrania nie są poddawane praniu i prasowaniu przez Zarządcę Bazy, dlatego pobrane ubrania zaleca się odświeżyć wg. własnego uznania. W ogólności Zarządca Bazy nie ponosi odpowiedzialności za stan rzeczy dostępnych do pobrania.
 3. Pobranie ubrań z bazy jest dobrowolną decyzją użytkownika. Decydując się na pobranie wybranych ubranek z bazy, akceptuje ich stan.
 4. Zalecane jest pobrane ubrania po okresie użytkowania ponownie udostępnić do odbioru w Bazie w celu utrzymywania wskaźnika współdzielenia na poziomie od 0 do 4.
 5. Z powodu zniszczeń ubranie może nie nadawać się do dalszej eksploatacji i użytkownik ma prawo je zutylizować/wyrzucić na własną rękę. 
 6. Dzielciuch nie gwarantuje posiadania na stanie ubrań w każdym rozmiarze. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy kto korzysta z bazy miał dostęp do potrzebnego rozmiaru, ale zastrzegamy sobie prawo do nie posiadania każdego rozmiaru, szczególnie w okresie początkowego rozwoju działalności.
 7. Klub dzielciucha jest usługą rozwijaną w oryginalnym, stale rozwijanym modelu. Zakładając konto i stając się użytkownikiem usługi, użytkownik akceptuje jego aktualną formę i jest świadomy uczestnictwa w usłudze, która oferuje to co najlepsze, jednak jest stale rozwijana co oznacza, że może się szybko zmieniać.
Zakładanie konta i subskrypcje w klubie Dzielciucha
 1. Konto darmowe uruchamianie jest automatycznie niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracji.
 2. Usługodawca zobowiązuje się uruchomić pełnoprawne członkostwo w klubie niezwłocznie po opłaceniu składki.
 3. Aktualna oferta dotycząca ceny jak i korzyści wynikających z udziału w klubie Dzielciucha jest dostępna na podstronie “konto”,
Reklamacje i odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik zgodnie z prawem konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji wraz z opisem powodu odmowy.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące reklamowania produktu można uzyskać pod numerem telefonu 533 100 611
 4. Reklamacje należy składać mailowo adres biuro@dzielciuch.pl opisując sytuację, konto któ®ego dotyczy reklamacja oraz powód reklamacji.
 5. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym terminie. Prawo dotyczy zarówno odstapienia od umowy w zakresie opłacania składki jak i odstąpienia od umowy w zakresie konta. Odstąpienie od umowy będzie może skutkować usunięciem konta, zaprzestaniem kontynuowania opłacania składek lub jednym i drugim.

Postanowienia końcowe
 1. Korzystanie z Bazy ubrań oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację. Pierwszy odbiór ubrań równoznaczny jest z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, który dostępny jest w formie elektronicznej na stronie https://dzielciuch.pl/strona-glowna/regulamin/ oraz w formie papierowej w Bazie ubrań.
 2. Użytkownikowi, który:
 • Nie przestrzega regulaminu
 • Łamie jego postanowienia 
 • Rażąco zakłóca funkcjonowanie bazy 
 • Handluje pobranymi ubrankami
 • Wskaźnik współdzielenia ubrań ma powyżej wartości 4, co może wskazywać na nadużywanie bazy

może zostać wyłączone konto, co równa się z brakiem dalszej możliwości korzystania z usługi. 

 1. Decyzja o blokadzie konta jest nieodwracalna.
 2. Każda osoba, która nie przestrzega powyższego regulaminu, może być wyproszona z Bazy przez Opiekuna Bazy albo przez wyższe władze/ firmę ochroniarską.
 3. Zarządzający Bazą ubrań może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, o których poinformuje Użytkowników na drodze mailowej 7 dni przed wprowadzeniem w życie zmian. 
 4. Akceptacja zmian regulaminu będzie mogła odbywać się na drodze odpowiedzi na maila lub poprzez zatwierdzenie zmian warunków korzystania na koncie użytkownika.
 5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zasady pobrań ubrań  do jakich doszło przed zmianą Regulaminu. W odniesieniu do wcześniejszego okresu  stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.
 6. Data publikacji niniejszego Regulaminu to 1.11.2023 roku i ma zastosowanie w zakresie użytkowania Bazy od dnia wejścia w życie, zgodnie z punktem 1 niniejszej sekcji Regulaminu.
Scroll to Top